LayOut Header

Muuda 3D-mudelid 2D-joonisteks

Igas projektis on vaja millalgi koostada jooniseid, mis näitavad mudelit plaaniliselt, lõigetena või mõnel muul viisil. Ideaalne abivahend selleks on LayOut tarkvara, millega saab luua vaateid mudelist, valida joonise mõõtskaala, lisada mõõte ja graafikuid.

Tehes muudatusi joonisel, muutuvad andmed automaaselt ka mudelis, sest SketchUp ja Layout on omavahel sünkroniseeritud. Eksportida saab PDF-, pildi- ja ka CAD-faile.


Import / Eksport

Layout võimaldab importida/eksportida paljusid erinevaid failitüüpe: DXF, DWG, PDF, JPG ja PNG tüüpi jooniseid, mudeleid või pilte.


Koondaruanded

SketchUp pole mõeldud ainult modelleerimiseks ja joonestamiseks. Kuna SketchUpil on kaasas LayOut tarkvara, on võimalik ka projektidest koondaruannete tegemine. SketchUpis on võimalik mudelitele lisada konkreetseid omadusi. Hiljem on võimalik LayOutis kogu projektist koostada koondaruanne.

wall section