fbpx

Kasutajakogemus: Kuidas SketchUp tööd tõhustab – Eesti Kunstimuuseumi näide

Et aidata paremini mõista SketchUp’i kasutegurit erinevate valdkondade töös, otsustasime teieni tuua seeria kasutajakogemustest lähtuvaid näiteid meie oma Eestimaa pinnalt.
Oma järgnevates lugudes kirjeldame lühidalt millistes valdkondades SketchUp’i edukalt kasutatakse, milleks teda kasutatakse ning millised on probleemid, mida SketchUp kõige paremini lahendada aitab.

Esimesena vaatleme lähemalt ühe kunstimuuseumi kogemust SketchUp’iga.

Kõnealune kunstimuuseum kasutab SketchUp’i oma töös juba üle kümne aasta, kuid viimase kolme aasta jooksul on hakatud programmi võimalusi oluliselt aktiivsemalt oma tegevuse planeerimisse kaasama. Ajavõit, selgus kommunikatsioonis, ressursside säästmine ning tööprotsesside lihtsustumine on motiveerinud SketchUp’i võimalusi üha rohkem igapäevatöösse integreerima.

Millistes olukordade SketchUp muuseumi tööd lihtsustab?

Kõige selgemini on SketchUp’i kasu näha suurte näituste planeerimisel. Programm võimaldab soovitud tulevikuolukorda mugavalt modelleerida ning lihtne on saada eelülevaadet milline näitus valminuna välja näeb. Modelleerimise käigus selguvad kiiresti võimalikud kitsaskohad enne, kui ehituse või paigalduse pihta on hakatud. Nii säästetakse olulisel määral nii aega kui ka materjale.
 
Olemasolevad tehnilist infot sisaldavad ruumiplaanid võimaldavad planeerida mugavalt töölaua tagant ilma, et peaks vahepeal olulisi nüansse üle mõõtmas käima. Samuti on hilisem näituse paigaldajate töö palju selgem ja lihtsam – konkreetne visuaalne plaan koos vajalike tehniliste andmetega on silme ees ning tihtipeale ei ole sellises olukorras kujundaja kohalolek enam kuigivõrd oluline.
Ruumiplaanide kataloog on mugav abivahend sagedasti vahelduvate näituste korraldamisel – suur hulk eeltööd on juba tehtud ning saab kohe asuda uue näituse detailide paika seadmise kallale ilma, et tuleks taaskord ruumi kaardistama hakata.
Ka näitust toetava atribuutika (seinad, vitriinid jms) valmistamine on tänu SketchUp’is modelleerimisele oluliselt sujuvamaks muutunud. Ressursse raiskavate füüsiliste katsetuste või ajamahuka joonistel läbimängu asemel saab SketchUp’is  töö ette valmistada alates objekti üldmulje visualiseerimisest täpsete tööjooniste ja materjalikulu arvestamiseni välja.

Suurimad plussid, mida muuseum SketchUp’i kasutamise juures välja toob:

  • kiirendab üldist tööprotsessi
  • näitab probleemkohad kätte enne füüsilise töö alustamist
  • aitab materjalikulu kontrolli all hoida
  • näitust saab planeerida ilma töölaua tagant tõusmata
  • lihtsustab väljapaneku planeerimist ja läbimängu
  • näituse ülespanek on lihtsam ja kiirem
  • võimaldab väga täpselt tulevikuolukordi modelleerida

Lisaplussiks on SketchUp’i lihtsus ja loogilisus. Programmi ülesehitus järgib tööprotsesside loogikat, on lihtsalt hoomatav ning tööd saab alustada ka ilma spetsiifiliste koolitusi läbimata.
Perioodiliste, suurte või objektirikaste näituste planeerimisel ja ellu viimisel on SketchUp asendamatu tööriist.
Kes veel ei ole proovinud – soovitame! Hoiate kokku hulga aega, ressursse ja närvikulu.


Virnastamise kast
Riputus stanged