HeaderBackground

PAREMAD LÄBILÕIKED - SECTIONS

Varasemalt olid nimed ja sümbolid ainult komponentidel, nüüdsest on need ka läbilõigetel, tehes organiseerimise lihtsamaks. Läbilõiked (sections) ei ole enam seest tühjad - neid on võimalik täita sobiva värvi või mustriga.

filled_sections

faster_sections

named_sections

Outliner

Lõiketasapindade täiustamine on oluliselt suurendanud Outlineri jõudlust ja lisanud projektide organiseeritust. Komponente on võimalik kuvada tähestikulises või numbrilises järjekorras.

Täiustatud joonised

  • Ristkülikuid saab nüüdsest joonistada keskpunktist
  • Lihtsustatud on ka joonte ja kaarte joonistamist
  • Parem kontroll on lisatud tööriistale Rotated Rectangle

STL failide Import ja Eksport

Kõige popullaarsem STL failide import/eksport võimalus on lisatud nüüdsest ka 3D Warehouse-ile, seda nii SketchUp Pro kui ka SketchUp Free versioonis.

BIM? - BUILDING INFORMATION MODELING

SketchUp Pro 2018 versioon on oluliselt parandanud BIM-i funktsionaalsust - Kasutajad saavad lisada objektile hinna, suuruse, IFC tüübi, staatuse, omaniku ja ka URL lingi. Kõik see info on kokkukogutav ja võimaldab luua arhiivi. Samuti on IFC-failide importimiseks ja eksportimiseks täiustatud SketchUp-i võimalusi.

advanced_attributes

aggregated_reports

IFC_import_export

TÄIUSLIKUD JOONESTUSVÕIMALUSED LAYOUTIGA

LayOuti pole kõrvale jäetud uuenduste osas. Juurde on lisatud võimalus joonestada teatud skaalal. Seetõttu on 3D-mudeleid lihtsam lisada 2D graafiliste elementide juurde. Nüüd saab kasutada olemasolevaid DWG arhiive ja importida faile otse LayOuti programmi.

better_drawing

import_dwg

scaled_vector_drawings

Gruppide redigeerimine
Võimaldab eraldada soovitud joonise osa.
Mitmemudeliliste akende annotatsioon
Joonistus ei läinud LayOuti lehtedele? Nüüd saab suurust kuvada mitme akna vaate vahel (vaateava).
Täpsemad mõõtmed
Mõõtmed on sama täpsed nagu SketchUpis (0.000001 millimeetrit).
SketchUp jooniste loomine SketchUp Ruby API toega
Erinevate SketchUp pluginate abil saab automaatselt luua jooniste komplekte.

Objektide lõpuleviimine
Selleks, et vältida tahtmatut märgistamist ja objektide muutmist, on võimalik tihendada ka individuaalset geomeetriat.
Unicode'i fontide toetatavus
Unicode fontidega töötab LayOut palju paremini nende keeltega, kus ei kasutata ladina tähestikku.
Täiustatud atribuutide väljavõtmine
SketchUpi komponentidele lisatud atribuute saab hõlpsasti kasutada ka LayOut-keskkonnas.

KÜSI NÕU VÕI ABI