HeroImage2

SketchUp Pro

Suurepärane valik neile, kes soovivad programmi kasutada eduka äritegevuse eesmärgil. Programmile lisandub tasapinnaliste jooniste ja koondaruannete loomist võimaldav tarkvara LayOut. SketchUp ja LayOut on omavahel sünkroniseeritud.

SketchUp võimaldab jagada oma tööd ja kasutada neid teistes populaarsetes 3D-programmides nagu AutoCad, Revit, 3ds Max ja teistki levinumates modelleerimis, disaini- ja visualiseerimistarkvarades.

Kommertslitsents Hind + KM
SketchUp Pro 2019 üksikisiku litsents ühele kasutajale 1 aastase tugiteenusega  636 € 763.20 €
Hooldus- ja tugiteenus 1 aastaks 110 € 132 €
Garantii taastamine < 1aasta 55 € 66 €
Garantii taastamine > 1aasta 110 € 132 €
SketchUp Pro 2019 võrgulitsents (min 5 litsentsi) 1233 € 1479.6 €

Hariduslitsentsid Hind + KM
SketchUp Pro 2019 1 aasta õpilase litsents 51 €  61.20 €
SketchUp Pro 2019 1 aasta koolitaja litsents 0 € 0 €
Koolitusklassi litsents 1 aastaks (min 5)  14 € 16.80 €
Laptopi arvutiklassile PC litsents koolidele (min 5) 36 € 43.20 € 

SketchUp2018-store

Kui soovite tarkvara uuendada uusima versiooni vastu ja tugiteenus on lõppenud rohkem kui 30 päeva eest, tuleb tasuda tugiteenuse taastamisele lisaks 55 €.

Hooldus- ja tugiteenus garanteerib tarkvara uue versiooni ilmumisel selle saamise.

SketchUp Pro

Versus

SketchUp Free

SketchUpi funktsioon Pro Free
3D Modelleerimine x x
Juurdepääs 3D Warehouse ja Extension Warehouse andmebaasidele x x
Pluginate kasutamine (valikuline) x x
CAD failide import (DWG/DXF) x
CAD/PDF failide eksport x
Koondaruannete loomise võimalus (LayOut) x
Jooniste loomine (LayOut) x
Jooniste ja 3D mudelite mõõdistamine (LayOut) x
Kvaliteetsete animatsioonide loomine x
Täisekraaniesitlus (LayOut) x
Dynamic Components Development x
Mudeli andmete nimekirjade esitamine x
Töö Boole'i ​​algebraga x
Kontseptuaalse stiili arendamine (StyleBuilder) x
Advanced Camera Tools (valikuline) x
Tehniline tugi x
Luba kasutada ärilistel eesmärkidel x